Verksamhet
BS Mark och Trädgård är ett företag som åtar sig uppdrag som underentreprenör åt andra företag inom utemiljöbranschen.

Vårt stora team av erfarna medarbetare utför bland annat:
Skötsel och underhåll av grönytor
Anläggningsarbete
Trädfällning
Snöröjning
Tel: 0704-71 41 30
E-post: sebastian.budny.bs@gmail.com
BS Mark och Trädgård AB
Järingegränd 40
163 63 Spånga
Hem Historik Affärsidé Vision Kärnvärden Resurser Projekt Ekonomisk utveckling Kontakta oss Galleri